ECZACILAR SOSYAL TESİSİ
 
Ankara                            Eczacılar Birliği
15.000 m²
Ulusal Yarışma                1996
 
Dış dünyaya sunulan mimari öğelerden; arsanın formunu kullanıp, farklı yüksekliklerle sınırlayan, kuşatan bir “dış duvar”, bu dış duvarda girişi belirleyen bir “kapı” ve yine bu dış duvar üzerinde her biri dikkatlice açılan, iç ve dış dünya arasındaki bağlantıyı kuran “delik” ler vardır.
Bu düşünceyi kuvvetlendirmek amacıyla dışa kapalı içe dönük (avlulu) bir tasarıma gidilmiş, dış mekan ne kadar sade ve sağır ele alınmışsa, iç mekan da o oranda hareketli ve şeffaflaştırılmıştır.
 
Projede yaşayan bir merkez vardır. Doğa ve açık spor alanlarıyla bütünleşen bu merkez binanın avlu cephesindeki şeffaflığı sayesinde birçok noktadan gözlenmektedir. Bu sayede iç ve dış mekanın birbirine akıcılığı sağlanmıştır. Bina, fonksiyonları ile doğudaki avluya dönerek batıya büyük ölçüde kapanmış ve kontrolü zor olan batı güneşinin yaratacağı sorunlardan kurtulmuştur. Yazın yeşil ve serin avlu ile batı yönündeki sıcak sokak arasında oluşacak basınç farkı bina içinde doğal havalandırmayı kolaylaştıracaktır.