TESKOMB BÜRO BİNASI VE KONUKEVİ
 
Ankara
Ulusal Yarışma, 2000
 
Ekolojik olarak duyarlı bina da, çift cephe sistemi ile gürültü engellenerek ses izolasyonu, kış ve yaz için ısı kontrolü, şeffaflık, kontrollü doğal aydınlatma ve doğal havalandırma sağlanmaktadır. Tipik ofis binaları gibi çok enerji harcayıp dışarıdan soyutlanmadan, saydam yapı elemanları ile pasif güneş enerjisi kazanımı, rüzgar ve gölgeleme ile pasif soğutma, atık havadan ısının geri kazanımı, güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi, fotovolkaik hücreler ile elektrik üretilmesi ilkelerini yerine getirmeye çalışmaktadır.