BAYINDIR TIP MERKEZİ
 

Çekmeköy, İstanbul         Bayındır Holding

40.000 m2                      

Proje                              1998

 

Kuzey ve batı yönünde orman alanları ve düzenlenecek nitelikli yapılaşmanın olması nedeniyle hasta yatak ünitelerinin bu yönlere baktırılmıştır.

Yapı ana girişi ile poliklinik girişi birleşebilir şekilde  tasarlanmış, Kanser Merkezi Girişiyle  birlikte atrium’un görsel zenginliğinden yararlanmaktadırlar. Ana girişlerin görülebilir - etkileyici olmasına özen gösterilmiş ve arsanın eğiminden yararlanarak doğal kotlarında yer almaları sağlanmıştır. Servis girişi ise gizlenmiştir. B.T.M. nin şekillenmesinde kuzey yönünde ormana bakan kliniklerin üçgen tasarımı ile doğu ve batı ışığı almaları, uzun koridorlar yerine bol ışıklı hollere olanak vermesi sağlanmıştır. Içte yaratılan atrium ile gerek iç mekanların gerekse giriş hollerinin aydınlık, yeşil, ve  ferah olması sağlanmıştır. Vip katı en üstte kendine özgü ölçüleri ve mekan değerleri ile yer almış, güney bölümünün altı boşaltılarak atrium ve kliniklere güney ışığı alınmıştır. Güney yönünde bir çatı bahçesi düzenlenerek (rekreasyon terası) gerek hastaların - gerekse çalışanların kullanımına sunulmuştur.

 

* YEG Mimarlık ile birlikte