BAŞAKŞEHİR KENT MERKEZİ
 

İstanbul

Uluslararası Yarışma     2004

 

Bu merkezde planlanan, ofis, ticaret ve hizmet donatılarının oranları, hem şehrin ekonomik potansiyelinden bu alt-merkeze düşen pay ve hem de toplumun çok ihmal edilen sosyo-kültürel ihtiyaçları göz önüne alınarak kararlaştırılmıştır. Bu merkezde, ofis, ticaret ve konutun bir arada planlanması gece-gündüz sosyal olarak yaşayan mekanların yaratılmasını sağlayacak ve bunların karşılıklı olarak rant açısından etkileşimi her bir grup için ekonomik  fayda sağlayacaktır. Bu çevre için çok sayıda iş imkanı yaratacak olan bu merkez, ekonomik kalkınma için ivme kazandıracaktır. Bu bölgenin hızlı bir nüfus artışına sahip olması, ticaretin ve diğer yatırımların başarılı olmasında rol oynayacaktır. Ayrıca, tarihin, gerek fonksiyon ve gerekse fiziksel açıdan en görkemli merkezlerine sahip olan şehirlerimizden ilham alarak, şehirsel kültürümüzün devamı sağlanarak ve günümüzün zengin teknik imkânları kullanılarak merkezin genel dokusu gerçekleştirilecektir. Önerilen binaların geniş çapta yeşil ile entegrasyonu vasıtasiyle, estetik ve sosyal bir ortam sağlamanın yanı sıra ekolojik dengenin korunması bakımından sürdürülebilir bir şehirsel gelişme gerçekleştirilmiş olacaktır.