GAZİOSMANPAŞA KENTSEL DÜZENLEME
 

İstanbul

Uluslararası Yarışma     2004

 

Tasarımın konseptini, arazinin kuzey doğu – güney batı doğrultusunda oluşturulan ana aksın ve arsa sınırının tanımladığı iki ana üçgen ve bunları destekliyen bir küçük üçgen oluşturmaktadır. Programdaki fonksyonların çeşitliliğinden dolayı bu bölünmeye gidilmiş, bu binalar aks doğrultusunda hafif bir eğimle oluşturulmuş meydan ve yardımcı öğeler sayesinde birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Önerilen tiyatro binası genişletilen ancak yine de sakin yapısını koruyan Madalyon Sokak boyunca yerleştirilmiş; kütüphane binası ise alanın park ve yeşil alanla en bağlantılı noktasında çözümlenmiştir. Arazinin güney yönündeki alt köşesine sahip olduğu mevcut yoğun doku nedeniyle sadece peyzaj düzenlemesi müdahelesiyle yetinilmiş, bu yeşillik ona açılan bir anfi-tiyatroyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Hem arazinin en yüksek kotu olması sebebiyle, hem de zaten mevcut olan yüksek ofis bloğunun cüssesi altına kısmen gizlenerek, mevcut dokuyu zedelemeyen, aynı zamanda alana simgesellik katan bir seyir kulesi tasarlanmış ve kulenin konumu bakımıyla Haliç manzarası hem belediye çalışanlarının hem de sivil halkın kullanabilceği bir biçimde değerlendirilmiştir.