İZMİR LİMAN BÖLGESİ DÜZENLEMESİ
 

İzmir

Uluslararası Yarışma     2001

 

Tasarımın ana amacı İzmir lilerin yaşam standartını yükseltecek, şehirsel fonksiyonları ve gerekli boş alanlarıyla canlı bir Akdeniz limanı haline getirecek yeni bir şehir konfigurasyonu yaratmaktır.

İzmir bir körfez kenti olduğu için, suyun karaya gelmesi ve nehirlerin denize akışı burayı çok özel bir yer yapmaktadır. Tasarım bu doğa olayını yüceltmiş ve doğayla şehri biraraya getirmiştir.