GELİBOLU BARIŞ PARKI
 

Gelibolu

Uluslararası Yarışma     1998

Mansiyon Ödülü          

 

Park, Çanakkale Boğazı ile Anadolu'dan ayrılan Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda 33,000 hektarlık bir alanı kapsar. Tarihi ve stratejik açıdan büyük önem taşıyan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park'a barış karakteri kazandıracak bir anlayış hedeflenmiştir. 1915 Çanakkale ve Gelibolu Muharebeleri'nin yoğun bir şekilde cereyan ettiği sahaları kapsayan Park'ın tarihi, kültürel ve doğal dokularının korunması ve evrensel barış, sevgi ve hoşgörü düşünce ve duygu bütünlüğü içinde tüm dünyaya sunulmasına çalışılmıştır. Park’ın doğal yapısının bütünlüğü korunmuş, fiziki müdahaleler en alt düzeyde tutulmuş, bütünlük korunurken yaratıcı girişimler araştırılmıştır.

Peyzaj, arazi yapısı, deniz tasarım araçları olarak kullanılmış, yeni yapılar üretmek yerine çeşitli atmosferler yaratılarak yeni sergileme yerleri oluşturulmuş, insanlara barışı düşünme, duyumsama, deneyim fırsatları sunulmuştur.