BEŞİKTAŞ MEYDAN DÜZENLEMESİ
 

İstanbul                         

Ulusal Yarışma             1994

 

Proje, Beşiktaş Meydanındaki yaya ve trafik hareketini düzenlemek, birbirinden bağımsız gelişmiş kent parçalarını uyumlu bir şekilde birbirine bağlamak amacını taşınmaktadır.

Trafik yer altına alınarak kıyı ve iç kısım yaya hareketi birleşmiş, önerilen ofis, ticaret, kültür yapılarıyla yaratılan meydan desteklenmiştir.