AYDIN OKUL
 

Meb Eğitim Kampüsleri Ön Seçimli Ulusal Proje Yarışması
Aydın Merkez Kampüsü    110.000 m2
3. ÖDÜLÜ    Proje 2013

Mimari konsept oluşturulurken; bölgedeki antik kentler olan Milet, Priene, Afrodisyas’ın grid-iron kent şemasından ve bu kentlerin yapısındaki agora, tiyatro, stoa gibi açık kapalı parçaların bir ahenk içinde bir araya gelişinden esinlenmiştir.

Okul mimarisi oluşturulurken, öğrencilere yaşam için bilgi ve beceri, ileri eğitim ve yaşam boyu öğrenme ilkesini gerçekleştirmek için; yapıda çevreye açık, esnek, uyarlanabilir ve en önemlisi kolay okunulabilir bir sistem hedeflenmiştir. Bu doğrultuda; yapı ana kurgu olarak kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir omurga ve buna eklemlenen sınıf modüllerinin oluşturduğu sistem ile işlemektedir. Bu yapıya esneklik kazandırdığı gibi, benzer modüller mikro düzeyde kullanıcıya eşit hizmet sunmakla birlikte, makro düzeyde farklılık yaratmakta ve mimari okunabilirliği kolaylaştırmaktadır. Daha sonraki dönemlerdeki mimari uygulamada muhafaza ve bakımı kolaylaştırmak, ekonomik ve işletme verimliliğini artırmak için bu omurga sistemi verimli bir şekilde çalışmaktadır.